Gewoon én speciaal

Kinderen leren bij ons hetzelfde als op de basisschool, passend bij hun mogelijkheden. Wel krijgen zij het onderwijs op hun eigen niveau, passend bij wat zij nodig hebben. Ook leren kinderen bij ons anders omgaan met hun gedrag, als dat nodig is.

Wij bieden specialistische ondersteuning. En we besteden veel aandacht aan sociale en emotionele ontwikkeling.

Voor wie?

Gaat de ontwikkeling niet ‘vanzelf’? Is leren heel lastig? De basisschool kan veel extra’s doen om uw kind te helpen. Kan een reguliere basisschool echt geen passend onderwijs bieden, dan kan uw kind (tijdelijk) naar Panta rhei. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Samenwerkingsverband Sine Limite geeft zo’n TLV af.
De basisschool kan hier meer over vertellen. Of neem contact op met het Loket van Sine Limite, telefoon (0570) 745610 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ontwikkelingsperspectief

Kinderen op onze school hebben een ontwikkelingsperspectief. Daarin staat naar welk vervolgonderwijs zij toewerken. We kijken regelmatig of een kind – mogelijk met extra ondersteuning – (weer) kan overstappen naar de basisschool. Veel kinderen gaan na groep 8 door naar het reguliere voortgezet onderwijs.

In onze creatieve ateliers staan muziek, kunst en cultuur centraal. Eén keer per jaar werken we met de hele school aan een schoolthema. Natuurlijk is er na afloop van alles te zien voor ouders. Op school vieren we allerlei feestdagen samen.

Hoe werken wij?

Wij sluiten aan bij wat een kind nodig heeft. Dat geldt voor hoe wij met hem/haar omgaan en voor het leren:

 • veel structuur: vaste schooltijden, duidelijke regels en routines en rust
 • leren in de groep die past bij een kind
 • in niveaugroepen lezen, rekenen en spellen
 • wij hebben hoge verwachtingen van kinderen
 • wij kijken wat wél lukt en benaderen kinderen positief
 • veel aandacht voor sociale vaardigheden

Wij zijn een Gezonde school

We stimuleren een gezonde leefstijl. En we doen veel aan spel en sport. Van voetbaltoernooi tot trefbal en van klimles tot sportworkshops: allerlei sporten komen langs. Ook organiseert het Sportbedrijf elke woensdagmiddag na schooltijd sportactiviteiten.

Verschillende kinderen, verschillende groepen

Wij doen recht aan de verschillen tussen kinderen en werken met verschillende groepsprofielen:

 • de basisgroep: als een kind voldoende heeft aan onze basisstructuur in de school
 • de dyslexiegroep: als een kind ernstige dyslexie heeft
 • de praktijkgroep: voor ‘doeners’ die waarschijnlijk naar het praktijkonderwijs gaan
 • de veilige structuurgroep: als een kind meer behoefte heeft aan veiligheid, structuur en voorspelbaarheid
 • de structuurgroep: als een kind veel behoefte heeft aan structuur
 • de sbo+ groep: als een kind behoefte heeft aan veel structuur en specialistische ondersteuning
 • de topgroep: in deze groep bieden de leerkracht en pedagogisch medewerker samen onderwijs en begeleiding. We wisselen inspanning en ontspanning af en geven kinderen stap voor stap weer meer plezier in leren

Elk schooljaar starten we met groepsvormingsweken. Dan leren kinderen en de leerkracht elkaar kennen en worden een echte groep.

Kinderen werken bij lezen, rekenen en spelling in niveaugroepen. Zo nodig krijgen zij extra oefenstof. Kinderen kunnen ook versnellen of verdiepen.
Bovenbouwleerlingen werken ook digitaal met Snappet. Dit sluit aan bij hun niveau en brengt kinderen steeds een stapje verder.

Ondersteuning en begeleiding

In onze school bieden wij veel ondersteuning en begeleiding. Denk aan logopedie, fysiotherapie en speltherapie. We hebben taal- en rekenspecialisten op school, een autismecoach, pedagogisch medewerkers en ook een schoolpsycholoog. In de plusgroep bieden we kinderen die dit nodig hebben meer uitdaging en verdieping.
Bekijk in onze Schoolgids alle mogelijkheden.

Wat wij kinderen aan onderwijsondersteuning bieden, staat in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP), kijk op www.sopdeventer.nl.

Alle kinderen leren stevig(er) in hun schoenen te staan tijdens de training Rots & Water.
Meer info: www.rotsenwater.nl

In bijzondere situaties kunnen wij kinderen extra ondersteuning bieden in de vorm van leren(d) duiken. Dit kan zelfvertrouwen vergroten en kinderen leren hun angst overwinnen en hulp accepteren.

Contact

Panta rhei (school voor speciaal basisonderwijs)
Koningin Wilhelminalaan 9
7415 KP Deventer
telefoon: 0570 850000
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige informatie

Panta rhei valt onder Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer.
BRIN 19RE
Ouderfonds NL 14 INGB 0006822651

Wij gaan zorgvuldig om met ieders privacy en hebben een Functionaris Gegevensbescherming.
Zie onze downloads over privacy.