Header Top A

Sine Limite

Panta rhei maakt deel uit van Sine Limite

Sine Limite, federatief samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) Deventer e.o. is opgericht in 1997 en bestaat uit acht schoolbesturen voor primair onderwijs.
De besturen hebben zich samen verbonden om de verantwoordelijkheid voor WSNS conform de kaders van de Wet Primair Onderwijs vorm te geven.

Vanaf 1 januari 2002 vormt Sine Limite een personele unie met de Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer e.o.
Dit betekent dat de leden van de Algemene Ledenvergadering van Sine Limite tevens zitting hebben in het schoolbestuur van de Stichting Orthopedagogisch Instituut.
De leden van het bestuur van de federatie zitten tevens in het dagelijks bestuur van de stichting.

Op deze wijze vormt het samenwerkingsverband en Panta rhei –in bestuurlijke zin- een ongedeeld zorgcontinuüm.

De stichting treedt als werkgever op voor personeel dat ingezet wordt binnen Sine Limite. 

Deelnemende besturen:

Het samenwerkingsverband bestaat uit 8 leden bestaat, te weten:

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Stichting ROOS te Holten-Rijssen
Stichting Archipel te Zutphen
Stichting Quo Vadis te Deventer
Stichting Rooms Katholieke scholen te Schalkhaar
Stichting Vrijescholen Athena te Deventer
Vereniging Deventer Leerschool te Deventer
Deventer Montessorischoolvereniging te Deventer

Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van Sine Limite: www.sinelimite.nl