Header Top A

Ouder vereniging Balans

 

nieuw logo balans

Wie is Balans?

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.
Hieronder leest u waarom Balans zo belangrijk is voor deze ouders, hun kinderen en hun omgeving.

Waarom Balans?

Omdat:

  - ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag het leven van een kind, zijn ouders en verdere omgeving ernstig kunnen
     verstorendeze problemen zo vroeg mogelijk aangepakt moeten worden om schadelijke gevolgen te voorkomen

  - er in de maatschappij nog veel misverstanden over deze problemen zijn 
     ('het ligt aan de opvoeding', 'het is onwil van het kind'),
     terwijl het meestal stoornissen zijn met een neurobiologische achtergrond

  - de toekomst van een kind er heel anders uit kan zien als het een goede behandeling krijgt.

Waarom een oudervereniging?

Omdat:

  - ouders vaak op zoek zijn naar goede informatie over de stoornis van hun kind

  - ouders samen meer kunnen bereiken dan alleen

  - het voor de meeste ouders een enorme opluchting is te beseffen dat er meer ouders met deze problemen zijn

  - ouders die in dezelfde situatie zitten veel van elkaar kunnen opsteken. 

Niet alleen voor ouders!

Balans is er ook voor personen in de naaste omgeving van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals medewerkers binnen het onderwijs en de hulpverlening. Ook op hen is de informatie van Balans gericht.

Is Balans uw vereniging?

Herkent u zichzelf hierin als ouder of anders betrokkene bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, dan is Balans uw vereniging!

Voor het lidmaatschap en voor meer informatie: ga naar www.balansdigitaal.nl