Header Top A

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van Panta rhei

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten, die ongeveer acht keer per jaar bij elkaar komen om zaken te bespreken die u en uw kind aangaan op school. Bijv. over een nieuw te bouwen school, of over de kwaliteit van het onderwijs m.b.t. dyslexie. 

De leerkrachten krijgen tijd van de school om mee te denken over zaken die hun school betreffen. De ouders doen dit omdat zij het leuk vinden om actief mee te denken over schoolbeleid en omdat zij willen dat hun kind (en de kinderen in het algemeen) goed onderwijs krijgen op een leuke, veilige school. 

De meeste zaken - waar de directie een besluit over moet nemen - worden eerst ingebracht in de Medezeggenschapsraad (MR).
Over sommige onderwerpen mag de raad alleen advies geven (ook ongevraagd!), bij andere onderwerpen moet de MR instemming verlenen, voordat het besluit uitgevoerd kan worden. 

De MR heeft een eigen reglement, met wettelijke taken en bevoegdheden. 

Als ouder kunt u bijdragen in de besluitvorming van heel veel zaken die spelen op de school van uw kind.

 

De MR is er voor u !!

En ú bent de MR als u dat wilt!?

De MR is te bereiken via:
t.a.v. secretariaat MR Panta rhei
Koningin Wilhelminalaan 9
7415 KP Deventer
0570-850000

U kunt, door links bovenaan op deze pagina op het vraagteken te klikken, rechtstreeks een vraag stellen aan de MR.

MR-leden :

Oudergeleding: 

Personeelsgeleding:

vacant

Caroline van A. (voorzitter)

Erik S. (lid)

Hans N. (lid)

Hans Peter C. (lid)

Marian Eggink

Liesje H. (secretaris)

Anje D.  (penningmeester)