Header Top A

Wat is de leerlingenraad

Sinds het schooljaar 2014-2015 is er op Panta rhei een leerlingenraad actief.

De leerlingenraad bestaat uit 6 (gekozen) leerlingen uit groep 6 t/m 8.
De leerlingenraad komt ongeveer 6x per schooljaar onder schooltijd bij elkaar om allerlei onderwerpen te bespreken.
De onderwerpen kunnen variëren van het aandragen van ideeën over het gebruik van het schoolplein, meedenken over schoolactiviteiten of over de sfeer op school.

De vergaderingen worden vormgegeven aan de hand van een bordsessie.
Op een whiteboard staat het te behandelen onderwerp geschreven en de acties die de leden hiervoor moeten uitvoeren.
We hopen dat we op deze manier veel onderwerpen kunnen behandelen!